พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถานประกอบการ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1. โรงแรม Moven Pick Hotel Siam Na Jomtien

2. โรงแรม Aiyara Palace

3.โรงแรม Aiyara Grand Palace Pattaya

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5.บริษัท CRC ไทวัสดุ จำกัด

6.บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด

7.ธนาคารออนสิน สาขาตลาดบ้านอำเภอ

8.บริษัท ซีเค-ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไปสู่มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสากล ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         

         

         

   

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ