โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 'การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการโดยการเขียนแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจ' ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินส่งบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 62 คน เป็นครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ