ลงนามความร่วมมือแผนกแมคคาทรอนิกส์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากบริษัท และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบร่วมลงนาม ดังนี้

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายสมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Mr.Edwin Goudswaard and Mrs.Naiyana Tipsawad ผู้แทนจากบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมทำงาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ซึ่งมีบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ช่วยดำเนินโครงการ โดยทางโครงการจัดทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 2 ปี จำนวน 10 ทุน

ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ