พิธีลงนามความร่วมมือ สอศ. กับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบิน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และช่างซ่อมอากาศยาน ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำร่องในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากบริษัทร่วมลงนาม ดังนี้ Mr.Simon Geoffrey Shale จากบริษัท ซีเนียร์ แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ จากบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด นางสาวสุภัทรา ชนะสิทธิ์ จากสนามบินหนองปรือ โดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC-HDC) ร่วมเป็นพยาน และกล่าวถึงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ