โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ตัวแทนแผนกวิชา

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ตัวแทนจากแผนกวิชา ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนที่รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์จัดการความรู้ (Knowledge management : KM) ของแผนกวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ
  2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันสอดรับกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.กฤตาณัฐ ผ่องศรี และ อ.ปพนพัทธ์ พิมพ์คต ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ