กิจกรรม เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประธานในพิธีได้กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ' คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) บรรยายเรื่อง “Key note ทักษะของที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานที่จนเองศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพต่อไปในอนาคต ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ