โครงการหล่อเทียนและถวายพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในโครงการหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และเลื่อมใสเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และหลังจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้นำเทียนไปถวายที่วัดอัมพาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นลำดับต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ