โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีนายสมบูรณ์ ลาลาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เป็นประธาน และนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงและรักษาระบบน้ำประปาชุมชนให้ถูกต้องอย่างยั่งยืน อันเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่ร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบน้ำประปาได้เป็นอย่างดี ณ ซอยโรงน้ำแข็งหมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ