การขอรับงบสนับสนุนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 2563

บันทึกข้อความเชิญชวน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ขอเชิญชวน

คณะครูที่ปรึกษาผู้ที่สนใจ  ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในภาคเรียนที่2 และต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์จากทางวิทยาลัย ให้แจ้งความประสงค์พร้อมส่งแบบเสนอโครงการได้ที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ครับ 

**เอกสารแบบเสนอโครงงานนักเรียน  ให้ใช้สำเนาแบบเสนอโครงงานวิชาชีพที่นักเรียนเสนอในวิชาโครงงานส่งที่งานวิจัยได้เลยครับ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วจึงดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการและขออนุญาตจัดซื้อต่อไปครับ เอกสารที่ดาวน์โหลดจากลิงก์นี้อาจแสดงผลรูปแบบไม่เหมือนต้นฉบับสามารถปรับแก้ได้ตาม ความเหมาสม

รายชื่อโครงการที่ของบประมาณ

เอกสารการดำเนินงาน

*** สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ ต้องส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา2563

ร่าง ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ปีการศึกษา2563 

ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(รวมประเภทบรรเทาสาธารณภัย)
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นเรื่องโซล่าเซลล์)
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร(ครัวไทยเป็นครัวโลก)
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ
***ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
***ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
อาจจะไม่มีการประกวดการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะให้นำเสนอในการประกวดทุกประเภท)

 

ร่าง กำหนดการจัดประกวด

การประกวดระับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2564

การประกวดระดับภาคภาคตะวันออกและกทม. 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การประกวดระดับชาติ 11-14 มีนาคม 2564  ห้างเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ