อบรมหลักสูตรระยะสั้นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพ ตามมาตรฐาน ASNT-TC-1A

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดย บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นดีที อิสตรูเม้นท์ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม ชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ และผู้นำท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพตามมาตรฐาน ASNT-TC- 1A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแรงงานวิชาชีพการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และยกระดับมาตรฐานความรู้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โครงการการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชาย ธำรุงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธาน นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ