โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้ นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา โดยมีคุณเสมา พูลเวช ตำแหน่ง Senior Facilitator บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บรรยายหัวข้อ 'เทคนิคการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ' และอาจารย์วรกัญญา ขวัญม่วง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ บรรยายหัวข้อ 'การสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงาน' และมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมรับสมัคงานแก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเป็นทางเลือกก่อนจบการศึกษาและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ