ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน เข้าร่วมพิธีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งจากกลุ่มคุณวุฒิ ม.6 และกลุ่มคุณวุฒิ ปวช./ปวส./ กศน. ในทุกปีการศึกษาจากสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ