การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ประจำสนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ