การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เป็นประธานเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่ิอคัดเลือกตัวแทนของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุ่งเทพมหานคร ต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ