โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้นำให้กับ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ