โครงการฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร ผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวน ของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกทบทวนจำนวน ๖๐๐ นาย ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณให้แก่ เรือตรีหญิงบุปผา บัตรเจริญ ที่ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนันสนุนการฝึกวิชาทหาร และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาและนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดี จำนวน ๒๙ นาย และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ นาย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ