การอบรมระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ปรับปรุง 2019

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพฺิธีเปิดการอบรมระบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ปรับปรุง 2019 ให้กับคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน        การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ปรับปรุง 2019 ให้กับคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะครูจากแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเทคโนโลยีพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ