โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E รุ่นที่ 2 ให้กับครูอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายสุนทร เรื่องวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกล่าวต้อนรับ และนายกฤชพนธ์ ท่าม่วง ผู้อำนวยการโครงการ TVET Hub EEC เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน  2562 ณ อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ