โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ให้กับครูอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายสุนทร เรื่องวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกล่าวต้อนรับ และนายกฤชพนธ์ ท่าม่วง ผู้อำนวยการโครงการ TVET Hub EEC เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ