โครงการบริจาคโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตแห่งชาติครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
ในการนี้ มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ