ผู้บริหารจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ Temasek Foundation International (TFI) และ Institute of Technical Education, Education Service (ITEES) ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ TF-ITEES TVET Multi-Discipline Programme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู และบุคลากร โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะที่ 5 ด้าน Technical Skills Upgrading Programme (TSUP) ซึ่งจะฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับครูแกนนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการฝึกทักษะเกี่ยวกับ Robotics & Systems เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในทุกระบบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ