พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้ลงนามฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ Mr. Peter Michael Lynch II (Plant Director) เป็นผู้ลงนาม จากบริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาของรัฐในการสร้าง และพัฒนาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ
3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
4. เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และฝีมือของบุคลากรในงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ
5. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
    สำหรับงานอุตสาหกรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ