วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสัตหีบโมเดล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสัตหีบโมเดล และการจัดการเรียนการสอนสาขาเฉพาะทาง ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี นายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวต้อนรับ พร้อมตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการสถานศึกษา และการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบสัตหีบโมเดล นอกจากนี้ นายสมบัติ อินยินหัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ ได้นำเสนอผลการจัดการศึกษาสัตหีบโมเดลร่วมกับสถานประกอบการให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับฟังและร่วมกันอภิปรายซักถาม หลังจากนั้น นายวิโรจน์  วสุวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ให้ข้อแนะนำในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นลำดับต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ