กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านอำเภอ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเอง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ