โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ดำเนินโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ