พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย  ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 2.การเลือกตั้งนายก และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 3.กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน 'การประกวดร้องเพลง' ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ