การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมกการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่ิอคัดเลือกตัวแทนของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุ่งเทพมหานคร ต่อไป   

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ