พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่าง บริษัท   โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี เป็นความร่วมือของ 4 องค์กรคือ GERMAN-THAI DUAL EXCELLENCE EDUCATION (GTDEE) สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัทโรเบิร์ต บอ๊ซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีผู้ลงนามฝ่าย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ'ทย) จำกัด  เป็น คุณศรีไทย  ศรีสายชล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีนายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมเวียนนาคอนเฟอร์เรนท์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระบบทวิภาคี โดยทาง BOSCH พัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานที่จำเป็นของบริษัท และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งทางผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจาก TGI เพื่อเพิ่มพูนความชำนาญด้านอาชีพเฉพาะทาง ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับมาตรฐานรองรับอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยอาชีวศึกษาไทย และหอการค้าเยอรมัน-ไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ