พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่าง บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีผู้ลงนามฝ่าย บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) เป็น คุณโดมเดช  ศรีพิณเพราะ MD บริษัทฯ ส่วน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีนายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ความรู้ทักษะวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบุคลากรของบริษัทมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของบริษัท 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ