โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้นำให้กับ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ