โครงการหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กำหนดจัดโครงการหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และเลื่อมใสเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และหลังจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้นำเทียนไปถวายที่วัดอัมพาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นลำดับต่อไป 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ