พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2560 โดยมี นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยกีฬาทั้งหมด 11 หน่วยกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สนใจการเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ