งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ วทิยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบรี กล่าวต้อนรับและ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษามาจัดแสดง
นอกจากนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เป็นประธานในการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาเจ้าของผลงาน เพื่อเจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงให้คำแนะนำ และกำหนดโจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อเป็นชิ้นงานเข้าสู่ภาคธุรกิจต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ