ทูตไทยประจำออสเตรีย ประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ทูตไทยประจำออสเตรีย ได้เข้าประชุมหารือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการอาชีวศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรีย ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีนายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้การต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับ หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจในภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) โดยมีเลขาธิการ EEC และสถานศึกษา 12 แห่งในภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ