พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งให้โววาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมี นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้วิทยาลัยฯมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรทั้งในระบบปกติและนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ณ  สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ