หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เปิดโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รุ่นที่ 1 วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. และปวส. ได้เสริมสร้างความรุู้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ