โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561  นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา โดยมีคุณเสมา พูลเวช ตำแหน่ง Senior Facilitator บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บรรยายหัวข้อ 'แนะแนวอาชีพสู่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) สู่ไทยแลนด์ 4.0' และคุณชวนพิศ ขจรประดับกุล ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี บรรยายหัวข้อ 'กฎหมายแรงงาน'  และมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมรับสมัคงานแก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเป็นทางเลือกก่อนจบการศึกษาและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ  ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ