วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดงานนิทรรศการเปิดศูนย์ EEC จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและกำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้งแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ซึ่งการเปิดศูนย์ฯในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน สาขาเฉพาะทาง 4 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย สาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน และสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง โดยมี นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเฉพาะทางเบื้องต้น

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ