คณะผู้แทนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค

19 กรกฎาคม 2017  คณะผู้แทนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำโดย H.E. MR. Enno Drofenik (Austrian Ammbassador) ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย), Mr. Kurt Schmid (“IBW” Austrian Institute for Research & Development in VET) สถาบันออสเตรียเพื่อการวิจัยและพัฒนาใน VET) , Mr. Walter Reiter  (L & R Social Research, Managing Director) การวิจัยทางสังคมกรรมการผู้จัดการ),Mr. Reinhard Nobauer (Ministry of Education, Deparment of International Relation)กระทรวงศึกษาธิการ, กรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเฉพาะทาง และ ให้ความช่วยเหลือการผลิตกำลังคนสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในด้านครุภัณฑ์เครื่องจักร การฝึกอบรมครู และนักเรียนนักศึกษา  โดยเฉพาะสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น

      โดยท่าน ดร. สาโรจน ขอจ๋วนเตียว ที่ปรึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ