กิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายพรชัย   ค่ายใส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และเลื่อมใสเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และหลังจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้นำเทียนไปถวายที่วัดอัมพาราม เป็นลำดับต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ