การประชุมผู้ปกครอง โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และ ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง 'โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560' เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีโอกาสได้พบกันแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน - นักศึกษา  ณ  โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ