พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งให้โววาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมี นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้วิทยาลัยฯมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรทั้งในระบบปกติและนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ณ  สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ