โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  นายศักดิ์ชัย ธีระประทีบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา โดยมี  นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเป็นทางเลือกก่อนจบการศึกษาและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ  ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ