การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและประธาน อศจ.จังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพรชัย ค่ายใส รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่ิอคัดเลือกตัวแทนของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุ่งเทพมหานคร ต่อไป 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ