แจกฟรีหนังสือ e-book เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้ความรอบรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทำ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ทำให้คนไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำชี้แนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก(http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=24) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนรู้เป็นหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเผยแพร่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


wnitat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์