สสอ. รายชื่อครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
รายชื่อครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
              รายชื่อครูที่ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ที่ยื่นแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนา ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ทาง สสอ. ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา ช่วงแรก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจาก สอศ.

รายชื่ออบรมครูเชี่ยวชาญ

รายชื่ออบรมครูชำนาญการพิเศษ  (ลำดับที่ 89-94)

สามารถประสานงานผู้รับผิดชอบ นายยงยุทธ ใจซื่อดี โทร. 081-815-9827

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


personal

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ