AR Code การบรรจบของสองโลก

ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านดร.ไพฑูรย์  ศรีฟ้า ในโอกาสลี้ภัยทางน้ำมาที่จังหวัดชลบุรี มีเรื่ิองติดใจมานานใน facebook ที่เห็นภาพการนำเสนอผลงานของท่านต่อครูๆทั้งหลายในเรื่องของภาพเสมือน ผมเองมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี และติดใจเจ้ากระดาษขาวดำแผ่นบางๆ ที่ผ่านตัวอ่านแล้วฉายผ่านจอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนเจ้ากระดาษเป็นลูกโลกของเราในลักษณะสามมิติ เมื่อเห็นผู้รุ้นำมาใช้ในเมืองไทยก็รู้สึกดีใจหลาย จึงอยากแบ่งปันเรื่องราวให้ท่านลองดูกัน
   ร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ตุลาคม 2554) กล่าวว่าAugmented เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า เพิ่มหรือเติม ส่วน Reality เป็นคำนามแปลว่าความจริง เมื่อเอาสองคำมาบูรณาการ กัน ก็คือเทคโนโลยีการเพิ่มผสมผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอโดยที่มีองค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมจริงๆ

    เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือ การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติ ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านกล้อง webcam 
    ตัวอย่างการใช้งาน AR code
การจำลองร่างกายของเรา เพื่อการศึกษาร่างกายในรูปแบบสามมิติ

การดูทีวีผ่านเสื้อ


การโฆษณาเสมือนจริง สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นางฟ้ามาอยู่ใกล้ตัวคุณ Lynx Excite1.

เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี

2.

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตาแหน่งและรายละเอียดของสินค้าที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

3.

บริษัทสามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า จึงสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น

4.

เพิ่มโอกาสของการค้าทาง Internet (E-commerce) เนื่องจากการผู้ซื้อสามารถเห็นภาพจาลองของตนและสินค้าก่อนทาการสั่งซื้อสินค้า จึงเป็นการเปิดตลาดให้มีผู้ใช้บริการช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ยังส่งผลต่อไปยังผู้ที่ต้องการลงทุนทาธุรกิจ โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เนื่องจากไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อให้บริการ จึงไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

อ้างอิง
Augmented Reality Code(AR-Code)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  เอกสาร Knowledge Management
en.rmutr.ac.th/web2554/images/stories/KM%20Publish/KM004.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


wnitat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์