การปฐมนิเทศนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปีการศึกษา 2554

การปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน - นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แนะนำแผนกและชี้แจงแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งสองชั้นปี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bc

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ