พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi โดยมี นายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำความรู้ความสามารถการใช้สีจริง พ่นรถจักรยานยนต์ และสอนชุดฟิล์มลอยน้ำอย่างถูกวิธี จากประสบการณ์ของพนักงาน มาเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเครื่องกล หัวหน้างานแนะแนว และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 38 คน เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงงานแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ