พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย โดย อาจารย์สุภชญ ศรีกัญชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี หัวข้อเรื่อง Digital Marketing และความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ภาคบ่ายมีการทำ workshop แต่ละแผนกฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอแผนธุรกิจ

ในการนี้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม Vienna Conference Room อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ